18pluss

  face


Fra 18pluss:
Marit Bech Olsen

OMTALE:

18pluss er et trafikksikkerhetstiltak som er fritt for teori. Målet er at den enkelte deltaker skal få mer kunnskap om sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke gjennom å få noen opplevelser i de praktiske øvelsene. Dette kurset finner du bare i Kristiansand, og målgruppen er ungdom i Agder i alderen 18-25 år som har lappen kl B.

Kurset har en varighet på fire og en halv time, maks antall pr kurs er 18 deltakere. De deles i grupper på 6 ved ankomst og rullerer mellom tre stasjoner.

De tre stasjonene er; Trafoen (beskrevet i eget tiltak), banekjøring med ulike biler og oppgaver, og ulykkessted der de opplever å komme først på stedet. Etter endt kurs får deltakerne et kursbevis som det anbefales at de legger på egen CV.

 

 


 

trafoen

Fra Trafoen:
Anette Risvand Fossheim

OMTALE:

Trafoen er et trafikksikkerhetstiltak som er helt unikt. Det er den eneste av sitt slag i Norge.

Trafoen består av 5 rom hvor det i 4 av rommene vises film hvor man følger en trafikkulykke på nært hold. Det siste og viktigste rommet er et samtalerom hvor deltakerne samles sammen med en veileder og reflekterer rundt risiko og hvem man selv er i trafikken.

Den pedagogiske tenkingen bak Trafo-opplegget bygger på et ønske om størst mulig egenaktivitet og engasjement blant deltakerne. Man søker å nå holdninger og selvinnsikt gjennom mobilisering av følelser. Trafoens paroler er respekt, anerkjennelse og likeverd. Vi legger vekt på 1 til 1 samtalen. Alle skal bli hørt. Alle skal få fortelle. Vi jobber derfor kun med små grupper med maksimalt 6 personer.

I tillegg til å ta imot besøk i Trafoen, så lager vi gjerne tilpassede opplegg for grupper og skoleklasser. Vi drar også ut på skole- og bedriftsbesøk.

 


 

Lang logo 300dpi

 face  face  face

 

Fra Nullvisjonen Agder:
Torstein Salvesen
Tom Erik Dønnestad
Bjørn Ivar Birkeland

OMTALE:

Nullvisjonen Agder driver holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i Agder. Tre nullvisjonsledere arbeider med informasjons- og opplæringstiltak i hver sin region: Listerregionen, Lindesnesregionen og Kristiansandsregionen. Nullvisjonen Agder stiller også ofte opp i andre deler av fylket. Vi har blant mye annet også vår egen "bråstopp-tilhenger" og "veltepetter-tilhenger".

Nullvisjonen Agder samarbeider tett med ansatte i sine respektive kommuner. Det arbeides sammen med organisasjoner, foreninger, barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt lokalt næringsliv for å nå ut til flest mulig mennesker med forebyggende arbeid. Årlig arrangerer hver nullvisjonsleder møter og kurs for flere tusen mennesker i barnehager, skoler, kommuner, organisasjoner og bedrifter.

 


 

mind

  face  insta

 

Fra Mindsenteret:
Stig Magne Rikardsen
Per-Andre Olsen
Waded Haugen


OMTALE:

Vår visjonTrafikksikkerhet skal ha mennesket i sentrum – hele tiden

"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det nye bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten. Vi ønsker å utvikle oss og henge i takt med endringene i samfunnet. 

Navnet MIND kommer fra engelsk og beskriver den grunnleggende tanken. Vårt arbeid er å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger. Primærmålgruppa vår er elever i videregående skole, dette fordi denne aldersgruppa er mest utsatt for ulykker.

Vi tilbyr også førstehjelpskurs (DHLR og LHR).

 


 

museum

  face

 

Fra Trafikksikkerhetssenteret på Norsk Vegmuseum:
Åsmund Johannes Sletten

OMTALE:

Trafikksikkerhetssenteret ved Norsk vegmuseum er laget med visjonen om null drepte og null hardt skadde i vegtrafikken som bakgrunn. I trafikksikkerhetssenteret lærer du om de fysiske kreftene du utsettes for ved en kollisjon, og hvor mye kroppen tåler. Du kan teste hvor viktig et bilbelte er og prøve ulike installasjoner som gir økt kunnskap om trafikksikkerhet.

I senteret fokuserer vi på hva hver enkelt kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten enten du er fotgjenger, syklist, mopedfører eller bilist.  Hver høst besøkes senteret av over to tusen 10. klassinger som får en trafikksikkerhetsdag tilpasset kompetansemålene på lærerplanen. Det kan også lages spesialtilpassede opplegg for bedrifter og andre besøkende.

 


 

rogaland

  face

 

Fra Trafikksikkerhetshallen i Rogaland:
Jannike Nesset Bondevik

OMTALE:

Trafikksikkerhetshallen i Rogaland ble etablert som en stiftelse i 2004 der ATL Rogaland, Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune ved FTU var initiativtakerne. Trafikksikkerhetshallen i Rogaland representerer et unikt konsept innen trafikksikkerhetsarbeid.

Et besøk i Trafikksikkerhetshallen skal føre til at:

  • brukerne skal bli bevisst risikoen det er å ferdes i trafikken
  • brukerne tenker gjennom egne handlinger i trafikken
  • brukene reflekterer over egen atferd og bidra til ettertanke

 


 

bergen

  face

 

Trafikksikkerhetshallen i Hordaland:
Rune Bertheussen

OMTALE:

Stiftelsen Trafikksikkerhetshallen i Hordaland er et samarbeidsprosjekt mellom trafikkskoler tilsluttet Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Samarbeidsparntere er Fylkets Trafikksikkerhetsråd og Statens Veivesen. Den er organisert som en stiftelse. Hallen kombinerer informasjons- og opplæringstiltak gjennom modeller og stands som publikum kan se, prøve og lære av.

Målsetningen med hallen er å gi informasjon, opplevelser og kunnskap som varer. Vi ønsker å rette fokus mot risikoen det medfører å ferdes i trafikken.

 


 

 

 

 

 
 
 
 


Webdesign ©2022 Salit