Ideen til å starte et forum for oss som jobber med utøvende, holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid kom etter at Marit Bech Olsen og Anette Risvand Fossheim i trafikksikkerhetstiltakene 18pluss og Trafoen brukte noe av tiden under Corona-pandemien til å reise rundt og besøke andre trafikksikkerhetstiltak.

I tillegg til å lære masse av hverandre, dele tips og ideer og diskutere muligheter, så de fort hvor heldige de var som både jobbet tett sammen i tiltakene, men også at de var en del av et større trafikksikkerhetsmiljø under Agder fylkeskommune.

Ideen om å starte et forum hvor man kan møte andre som også brenner for trafikksikkerhet ble født. Vi som jobber utøvende med holdningsarbeid mot ulike grupper, jobber ofte alene i en jobb hvor det er forferdelig vanskelig å måle om man når frem med budskapet eller ikke. Man må ha stor tro på det selv.

Marit og Anette tok dermed kontakt med Jannike Bondevik i trafikksikkerhetshallen i Stavanger, Rune Bertheussen i trafikksikkerhetshallen i Bergen, Stig Magne Rikardsen i Bratten aktivitetspark, Bodø, Åsmund Johannes Sletten i Norsk vegmuseum på Lillehammer og Nullvisjonen Agder sine tre ansatte; Tom Erik Dønnestad, Bjørn Ivar Birkeland og Torstein Salvesen.

Første digitale møtet var 8.juni 2021.

Etter en kort presentasjon av alle tiltakene som var presentert konkluderte vi at det er stor variasjon i tilbudet som fylkene og kommunene har i forhold til trafikksikkerhetsarbeid.

Å jobbe med holdningsarbeid i forhold til trafikksikkerhet er ofte et ensomt arbeid. Et forum som dette vil derfor være bra både for å skape et fellesskap, men også for å jobbe mot et mer likt tilbud for alle, uansett hvor du måtte bo.

Neste digitale møte var 7.september samme år. Her ble navnet «Nasjonalt forum for holdningsskapende trafikksikkerhet» lansert.

Målet vårt var å samordne holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i hele landet. I tillegg lagde vi følgende delmål:

  • Støtte og lære av hverandre
  • Dele kunnskap og erfaringer
  • Inspirere hverandre
  • Få oversikt over hva som skjer rundt i landet når det gjelder holdningsskapende trafikksikkerhet.
  • Samkjøre oss og hjelpe hverandre.

I samme møtet ble vi enige om at vi skulle sende en mail til alle fylker og be om en redegjørelse for hvem og hvordan holdningsskapende trafikksikkerhet drives.

Nesten alle fylkene svarte, men det ble enda tydeligere for oss at her er det store forskjeller både i forhold til økonomisk støtte og i forhold til kunnskap om hvem – om noen – som driver med holdningsarbeidet i fylket.

Vi konkluderte med at her ønsker vi å gjøre en jobb. Både i forhold til å lage et møtested for alle de som brenner for holdningsskapende trafikksikkerhet og for å fremme det holdningsskapende arbeidet inn mot fylkene.

7.-9.mars 2022 møtte 8 av oss hos Norsk vegmuseum på Lillehammer. I løpet av disse dagene fikk vi på plass et nytt navn, visjon og vedtekter. Det ble også valgt et styre.

Nytt navn:

Vi trengte et navn som var kort og enkelt i forhold til å lage hjemmeside, facebookside mm. En forkortelse var heller ikke så enkelt, så etter litt frem og tilbake landet vi på

Trafikkatferd.no       

  • Nasjonalt forum for utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.

Trafikkatferd.no er et nasjonalt forum for utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Vi er en samarbeidsarena for personer som driver utøvende, holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper i hele landet.

God atferd = god trafikksikkerhet

Dette vil vi gjøre ved å:

  • Søke og inkludere personer som driver med denne typen arbeid
  • Markedsføre forumet og hverandres tiltak
  • Dele kunnskap, erfaringer og metoder
  • Sikre høy fagkompetanse blant medlemmene

 

På årsmøtet våren 2024 ble medlemmene enige om å endre navnet til kun Trafikkatferd.Webdesign ©2022 Salit